Podkłady proszkowe

Opis

  • Gwarancja odporności na korozję systemów proszkowych na powierzchniach stalowych.
  • Kilka poziomów odporności na korozję do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zatwierdzone systemy

  • Dwupokładowy do podłoży stalowych:
    VALDE Prime & INVERPUL PE/P/Q -> C4
    Dwupodkładowy system galwanizowanej na gorąco powierzchni stalowej:
    VALDE Prime & INVERPUL PE/P/Q -> C5 -I&C5-M.
  • Systemy zostały zatwierdzone mechaniczną i chemiczną obróbką wstępną.

Opis przygotowania powierzchni

1. Odtłuszczanie podłoża
2. Odtlenienie/deoksydacja
3. Fosforowanie podłoża i psywacja lub inne metody obróbki wstępnej
4. Piaskowanie ocynkowanego podłoża w odniesieniu do standardu EN  15773
Sa 2 1/2 &  & Sa 3 Piaskowanie w odniesieniu do standardu EN ISO 8501-1